"NIE MOŻNA BYĆ WOLNYM, JEŚLI NIE JEST SIĘ SAMODZIELNYM.
ZATEM ABY DZIECKO ZDOBYŁO NIEZALEŻNOŚĆ, JEGO AKTYWNE OZNAKI WOLNOŚCI OSOBISTEJ, MUSZĄ BYĆ AKCEPTOWANE OD NAJWCZEŚNIEJSZEGO DZIECIŃSTWA"

MARIA MONTESSORI
Facebook
/BONJOURBEBE